GROEN PARKEREN

Grastegel – Gradient

De Gradient is ons nieuwste groenparkeerproduct. Deze heeft de kenmerkende Rain(a)Way stijl, maar heeft ook een meer generiek karakter.

Geeft regenwater een plek door waterberging

Optimaal groen parkeren voor een leefbare toekomstbestendige stad waarbij groen toegankelijk moet zijn voor iedereen. Duurzame grastegels met de juiste fundering voor een gezonde bodem en waterberging. Zo kan regenwater weer in de natuurlijke bodem infiltreren en geborgen worden tijdens pieken. Het groen kan lange periodes van droogte overbruggen en geeft een verkoelend effect. Dat is een leefbare stad!

Grastegel – Flood Bold

De Flood Bold is onze variant van een grastegel, die met zijn organische vormen de openbare ruimte een bijzondere uitstraling geeft.