Elke straat klimaatadaptief, hoe doe je dat?

Hoe maken we onze steden klimaatadaptief?

Het combineren van zoveel functies in de bebouwde wereld heeft ervoor gezorgd dat we alles maar hebben verhard. Regenwater kan daardoor niet de grond in. Het wordt niet opgenomen door beplanting en zorgt dus niet voor verdamping en verkoeling. Kortom, de gehele natuurlijke cyclus van water is verstoord. Een stad is pas echt klimaatadaptief als de natuurlijke cyclus van regenwater terug is. Al het regenwater wat er valt zou weer vastgehouden en ingezet moeten worden voor groen, beplanting.

Elke situatie is uniek en kent zijn eigen uitdaging om dit voor elkaar te krijgen. Op locaties met een hoge grondwaterstand heb je een andere oplossing nodig dan op locaties met een droge zandbodem. Met ons totaalsysteem kun je variëren met water vasthouden, waterbergen en infiltreren. Zo kun je de oplossing voor piekbuien, droogte en hittestress combineren. Én het ziet er ook nog eens prachtig uit.  

Groene parkeervakken zullen de straten groen kleuren!

 

VERKOELEND EFFECT

Infiltratietesten Resultaten Grastegel Park Positive
Infiltratietesten Resultaten Betonnen grastegels Park Positive

Waterberging

We combineren de groenparkeerplaats met piekwaterberging, zodat het snel grote hoeveelheden water kan bergen. Deze waterberging zit onder het funderingssubstraat. Met een infiltratiekolk breng je het regenwater direct in deze waterbergende laag.

Droogte

Om droogte tegen te gaan, willen we zoveel mogelijk regenwater infiltreren in de bodem. 90% van de buien infiltreert via de tegels. Het funderingssubstraat houdt het water in de bovenste laag vast. Zo kan het gras langer tegen droogte. De rest van het water kan langzaam in de bodem zakken.

Groene parkeerplaats Park Positive
Groene Parkeerplaatsen Park Positive

Hittestress

Onze steden warmen op door alle bouwmaterialen, die warmte vasthouden en het ‘s nachts uitstralen. Stap 1 om hittestress tegen te gaan is te voorkomen dat de bouwmaterialen opwarmen. Het oppervlak van de groenparkeerplaats is wel 10 graden koeler!

Biodiversiteit 

Onder de groenparkeervakken verbeteren we het bodemleven. Dit is niet alleen gunstig voor het gras, maar ook voor de naastgelegen boom of het plantvak in de buurt. Zo kunnen de parkeervakken het groen ondergronds verbinden en verbeteren we de kwaliteit van het groen in de stad.

INNOVATIE

Op de Green Village doen we onder andere onderzoek naar de infiltratiecapaciteit. Hieruit blijkt dat de infiltratiecapaciteit zeer hoog is. Wil je de resultaten van het onderzoek ontvangen, neem dan contact met ons op. Dan delen wij de meest recente onderzoeksresultaten met je. 

Met dank voor het realiseren van deze proefopstelling aan:

Donkergroep  BVB Landscaping The Green Village

Zoeken