Grastegels Flood Bold Park Positive

GROEN PARKEREN

Veelgestelde vragen

grastegels van groene parkeervakken worden gemaaid in Haaren Park Positive

Onderhoud

Het standaard onderhoudsvoorschrift is 1-2 keer per jaar maaien, in het najaar na het groeiseizoen. In het eerste jaar heeft het gras meer aandacht nodig. Dan kan het sneller groeien vanwege de voeding die in het substraat zit om het gras snel dicht te laten groeien. Na een jaar stabiliseert dit.
Daarnaast adviseren we om eenmaal per 2 jaar met een kunststof rolborstel over de parkeerplaats te gaan om vervilting van het gras tegen te gaan. Op deze manier wordt de infiltratiecapaciteit beter behouden.

Groene invulling heeft onderhoud nodig. Op plekken waar veel overheen gereden wordt, blijft het gras laag. Met het ontwerp kun je hier rekening mee houden door het gebruik van uitstapstroken. Dit is type B of C van de Gradiënt.
Kies je voor een minder dikke funderingslaag, 10 a 15 cm, dan zal het gras minder hard groeien en is er minder onderhoud nodig. Dan heb je natuurlijk ook een minder groen resultaat. Het gaat vooral om het beeld wat je wilt creëren. 

Wij adviseren om het te laten zoals het is. Gras is sterk en zorgt voor goede polvorming. Bij echt lege gaten zonder verbetering in het voorjaar, kun je bijzaaien. We zien dat lege plekken in de meeste gevallen vanzelf weer dichtgroeien.

Park Positive heeft geen inzicht in de exacte beheerskosten. Het onderhoud is eenvoudig bij te houden en kan met de normale maairondes mee genomen worden. We adviseren 1 á 2 keer per jaar te maaien.

Met de juiste fundering zorg je voor genoeg ruimte voor het vasthouden van vocht, waardoor het gras langer groen blijft tijdens hete en droge zomers. Daarom is een goede fundering van belang!

Tijdens een droge en hete periode kan een substraat bijna een maand (26 dagen) voldoende vocht vasthouden voor het gras. Na deze periode is er te veel vocht verdampt en slaat gras geel uit. Dit weten we door middel van onderzoek op The Green Village (TU Delft).

Tekening & Bestek

Jazeker, Gradiënt bestekteksten zijn te downloaden door op deze link te klikken. Hier komen ook spoedig de bestekteksten van de Flood Twin bij te staan. 

Jazeker, via deze link kom je bij de downloadpagina. Hier kunnen de technische tekeningen worden gedownload.

MKI Score

Onze grasbetontegels worden gemaakt van Reduton®. Dit is een cementloos beton en komt uit de innovatiekoker van V.D. Bosch Beton b.v. Dankzij Reduton® wordt een CO2 reductie van 65% tijdens productie gehaald en is de MKI score laag, namelijk: €0,48. Ook is 50% van het materiaal recyclebaar.

Bestrating

Tegels gaan in principe 100 jaar mee. De straat wordt waarschijnlijk eerder vervangen dan dat de levensduur van de tegels voorbij is.

Gradiënt is geschikt voor zwaar verkeer en heeft dezelfde sterkte als een klinker. Flood Twin is geschikt voor middelzwaar verkeer.

De Flood Twin en de Gradiënt tegel zijn ontworpen om het gras zoveel mogelijk de ruimte te geven. Het is belangrijk om een goede balans te creëren tussen het groen en grijs van de tegels. Op deze manier bescherm je het gras zodat het niet kapot wordt gereden, en toch goed kan groeien. Hiervoor kun je met de Gradiënt een strak uiterlijk creëren, terwijl de Flood Twin een meer organisch uiterlijk heeft.
We hebben expliciet voor Reduton® (cementloos beton) gekozen voor de duurzaamheid. Het product kan aan het einde van de levensduur worden gerecycled. In het cementloze beton is het 2e en 3e leven aangetoond en het is na gebruik als groene parkeerplaats ook weer te recyclen.

Groene parkeervakken in Roermond Park Positive
Groen Parkeren met Duurzame grastegels met volledig substraat Park Positive

Waterberging 

We adviseren altijd een standaard funderingspakket van 20 cm toe te passen. Dit is de krachtbron voor het gras en zorgt voor een perfect bodemleven. Als berging dan niet noodzakelijk is, heb je altijd nog een groene zone.

Het standaard RA Positive Green systeem kan 50 liter water bergen per vierkante meter. Het RA Positive Green Blue systeem kan 133 liter water bergen per vierkante meter. Voor meer informatie klik hier.

Infiltratiecapaciteit

300 mm per uur, gemeten op de testopstelling op de TU Delft. Er worden op verschillende plekken infiltratietesten uitgevoerd om zo de leeftijd en de ondergrond mee te nemen in de infiltratiecapaciteit. We zullen dit blijven updaten naarmate we meer informatie hebben. Je kunt altijd contact opnemen voor de laatste ontwikkelingen.
De 300 mm per uur dient als indicatie. Op dit moment is er meer onderzoek nodig om te kunnen rekenen met deze infiltratiecapaciteit voor de wateropgave.

Het gras maakt dankzij wortelgroei nieuwe kanaaltjes aan en is daarmee de motor van het systeem. Zowel BVB Landscaping (leverancier substraat) als Park Positive (i.s.m. TU Delft) zetten in op infiltratietesten. Uit de resultaten is gebleken dat er geen achteruitgang is op de infiltratiecapaciteit na verloop van tijd. Om meer inzicht te krijgen, blijven we testen uitvoeren bij verschillende locaties. We beschikken momenteel over informatie over de infiltratie van 5 jaar.

Vegetatie 

Nee, ook hiervoor geldt dat de kunststof rolborstel de groene parkeerplaats opfrist en het dichtslibben tegen gaat.

Er lopen diverse pilots zowel met microklaver als een kruidenmengsel. We hebben deze nieuwe mengsels met zorg samen gesteld. Hier hebben we veel vertrouwen in; het zal de biodiversiteit ten goede komen.
Bij positief resultaat is onze wens om een breder vegetatie-assortiment aan te kunnen bieden.
Mocht je informatie willen over de status dan kun je contact opnemen.

Met de juiste fundering zorg je voor genoeg vocht waardoor het gras lang groen blijft in hete droge zomers. Daarom is de juiste fundering van belang. In de zomer van 2022 hebben we op diverse locaties tijdens droge periodes gekeken. Ze waren allemaal groen. Alleen de locaties met een dunnere substraatlaag (10 cm) hadden het moeilijk en werden geel.
Gras blijft ook in de winter groen, alleen bij een nieuw aangelegde parkeerplaats in de winter zal het pas in het voorjaar groen kleuren.

 Het systeem van de Park Positive groene parkeerplaats heeft een hoge infiltratiecapaciteit en kan veel water bergen. We hebben gemeten dat een groene parkeerplaats zo’n 9 graden koeler is dan de tegels rondom een parkeerplaats. Dus een flinke bijdrage in het temperen van hittestress.

     

Het gras groeit snel en vult de tegels op waardoor er minder ruimte is voor onkruid. Hoger gras in de randen kun je niet voorkomen als de gehele groene parkeerplaats een open tegel heeft. Simpelweg omdat een auto niet op die stukken rijdt.
Je kunt hier in het ontwerp prima rekening mee houden. Hieronder zie je 3 Gradiënt stenen, van open naar gesloten, maar nog steeds water-passerend. Zo kun je dus vrij eenvoudig hoog gras voorkomen, als je dit niet wenst.

Zout komt meestal in de winter (wanneer de natuur stil staat). Tegen het voorjaar (wanneer schade kan optreden omdat de natuur weer in beweging komt) is het grootste deel van het strooizout al weg.
In de ondergrondse groeiplaatsen van Park Positive wordt het zout door de unieke eigenschappen van een hoge vochtbuffer verdunt, waardoor zoutschade minder optreedt en verwaarloosbaar is.

Ontwerp

Bij overgang op groen wel, verder kan het gewoon op andere verharding worden aangesloten.
Denk aan het ontwerp van het straatprofiel. Ons advies is om de groene parkeerplaatsen op het laagste punt toe te passen en zonder afschot aan te leggen.

We hebben nog geen passtukken. Het zijn kleine formaten dus de verwerkingsmethode is vergelijkbaar met die van verhardingselementen. Je kunt de stenen makkelijk verzagen indien nodig.

Een Park Positive groene parkeerplaats is veelzijdig in ontwerp. Wij bieden twee stijlen aan met de Flood Twin en de Gradiënt grasbeton stenen.

De Flood Twin bestaat uit twee afzonderlijke onderdelen die samen één harmonieus geheel vormen. De bewuste keuze voor organische vormen geeft dit ontwerp een natuurlijk karakter dat goed aansluit bij een ontwerp met een natuurlijke uitstraling.

De Gradient stenen zijn beschikbaar in drie varianten, type A, B en C. Type A heeft de meeste open ruimte (65%), type B heeft minder open ruimte (xx). Type C heeft nauwelijks open ruimte (5%), is waterpasserend en is specifiek ontworpen als uitstapstrook.  Door type A,B en C op een creatieve manier te combineren zijn en talloze ontwerp mogelijkheden.

Wil je meer inspiratie van bestaande projecten, kijk dan eens op de projecten pagina.

Ja, dit is zeker mogelijk. Dit is zelfs al toegepast! Eind 2023 heeft gemeente Ommen namelijk een strook met de Gradient aangelegd.

Deze toepassing in de rijbaan biedt aanzienlijke voordelen, met name wat betreft het vereenvoudigen van het onderhoud. De auto fungeert namelijk als een natuurlijke grasmaaier, waardoor het gebruik van een maaiwagen minder frequent nodig is. Bovendien wordt hierdoor voorkomen dat geparkeerde voertuigen de weg belemmeren in geval van maaiwerkzaamheden.

Bij het gebruik van de stenen in de rijbaan, moet rekening worden gehouden met verschillende factoren. Hierbij valt te denken aan het type verkeer dat de weg gebruikt. De belasting waaraan de weg wordt blootgesteld, en het ontwerp van de weg zelf. Ons advies is om rekening te houden met deze verschillende aspecten bij het maken van keuzes in het gebruik van grasbeton stenen voor de rijbaan

Wij staan klaar om hierin te adviseren en ondersteunen!

Ja, maar(!) zorg dat je ontwerp klopt en is afgestemd op de gebruiker. Iedere locatie is namelijk anders en heeft een andere gebruiker.

Gelukkig kun je met de ontwerp mogelijkheden van Park Positive rekening houden met de uitstap en toegankelijkheid van de groene parkeerplaats.

Gradient type C is speciaal ontworpen als uitstapstrook. Met een 5% open ruimte blijft de functie van waterpassering overeind en toch is de uitstap strook geborgen. De stroken kun je zo breed mogelijk maken als je in het ontwerp zelf wilt.

Vak afscheiding, en daarmee uitstapstroken is ook mogelijk bij de Flood Twin. Door de combinatie te maken met klinkers, ook in de gewenste breedte, is uitstappen zo gepiept.

Het belangrijkste is dat het ontwerp klopt en voor realisatie is getoetst voor de eind gebruiker.

Groene grastegels voor duurzaam parkeren Park Positive
Groene parkeerplaatsen in Haaren aangelegd Park Positive

Circulariteit 

2e en 3e leven is aangetoond. De materialen kunnen op de reguliere manier worden gerecycled. Voor bestrating is dit de meest duurzame en energie-efficiëntste manier. Zo kan het direct terug de keten in worden gebracht als grind of zandvervanging in betonproducten. Onze eigen producten bestaan hier voor 50% uit.

Aanleg

We hebben de ervaring van verschillende aannemers opgevraagd. Hieruit blijkt dat er over het algemeen geen meerkosten voor de aanleg per vierkante meter worden gerekend. Het verwerken van de fundering en het straten is gelijk aan een standaard systeem. Alleen het invegen van de tegels met het grassubstraat vraagt iets meer aandacht.

Substraat

  • Zorg ervoor dat het substraat niet nat kan worden; bijvoorbeeld door regenval of grondwater. Niet verwerken onder natte omstandigheden of bij vorst.
  • Na aanbrengen direct afwerken met een straatlaag of tijdelijk afdekken met een niet waterdoorlatend doek

Grassubstraat:

  • Verwerken binnen 24 uur na levering (substraat mag niet ontkiemen voor verwerking).
  • 1 cm onder de rand uitvegen, voorkeur met kunststof rolborstel. Let op! tegels moeten schoon zijn na aanbrengen.

Met een juiste fundering hoef je niet bang te zijn dat het niet groen wordt, maar dien je er juist rekening mee te houden met dat het gras goed kan groeien. Zeker op plekken waar niet overheen wordt gereden, bv. in de hoeken bij hoge banden, kan het gras hoog worden. De maaier kan daar ook niet goed bij.
Ook is het erg belangrijk om uitstapstroken toe te passen om de toegankelijkheid te waarborgen. Op het moment dat er geen uitstapstroken worden toegepast, gaan bewoners eerder klagen.

Bij RA GREEN 60-40 en 70-45 dient de verdichtingsgraad conform opgave te worden vastgesteld (tussen 94% en 98%) en mag in ieder geval nooit hoger zijn dan 100%. Verwerk het substraat conform de standaard RAW. Zorg ervoor dat het substraat niet nat kan worden; bijvoorbeeld door regenval of grondwater. Niet verwerken onder natte omstandigheden of bij vorst.

Referenties 

Er zijn al diverse projecten gerealiseerd. Het oudste groen parkeren project, in Dongen, ligt er sinds 2019.
Benieuwd naar onze projecten? Klik hier

Ieder jaar organiseren we verschillende evenementen op locatie, waar direct aan de gemeente vragen kunnen worden gesteld over de ervaringen. Over het algemeen zijn de bevindingen: gras groeit goed, communiceer goed met bewoners, regel het beheer goed en geef het de ruimte om te ontdekken welke manier van onderhoud het beste past. Wil je in contact komen met gemeentes die je voor gingen? Neem dan contact met ons op.

Zoeken