Roermond – Vergroenen is gelukt bij het Waterschap Limburg

Dit project in Roermond heeft een prachtige groene parkeerplaats gekregen wat helemaal past in de verduurzaming rondom het gebouw. De wens bestond uit het vergroenen en bergen van water. 
Het hele gebouw is afgekoppeld in Wadi’s rondom het gebouw. Wat eerst een grijze vlakte was is nu groen. De groene parkeervakken liggen tussen het groen en maken er een grote groenzone van.

Werken in het groen wie wil dat nou niet!

Overview Parkeerplaats Groen Roermond Park Positive
Grastegels Parkeerplaats Park Positive
Duurzaam parkeren overzicht groene parkeerplaatsen Park Positive

De rol van Park Positive in dit project

Er is een juiste opbouw van de fundering geadviseerd voor deze toepassing in combinatie met ons grassubstraat. Met de aannemer is zorgvuldig gecommuniceerd zodat de aanleg op de juiste manier is uitgevoerd, met de juiste verdichtingsgraad en de vulling is juist aangebracht. De aanleg bepaald 80% van de slagingskans of het groen wordt.

Opgave:

Vergroenen – zo veel mogelijk ontharden
Een totaal klimaatadaptieve uitstraling.

Waterberging: Is gerealiseerd in het naast gelegen groen in de vorm van een wadi. Regenwater van het straat profiel loopt naar de parkeervakken, daar kan het infiltreren. Het overige water zal in de wadi stromen.

Opbouw:

Flood Bold grastegel + RA positve Grassubstrate
25 cm RA positive Green.

Realisatie: 2021 – mei

Vragen over dit project?

Neem contact op met Carin! 

Carin van den Dungen Aanjager en verbinder bij Rain(a)Way voor Park Positive

Carin v.d. Dungen
Verbinder & Aanjager

0648862348
carin@rainaway.nl

 

Zoeken