GROEN PARKEREN

Webinar Park Positive x BVB ‘Slim watermanagement in de stad.’

Klimaatgerelateerde uitdagingen in de bebouwde gebiede zoals wateroverlast, hittestress en droogte vragen om slimme, groene oplossingen. Voorbeelden hiervan zijn de groenblijvende parkeerplaatsen van Park Positive en Citykross, een concept voor ondergrondse groeiplaatsen van BVB landscaping. Waarbij hemelwater wordt afgekoppeld richting diverse soorten ondergrondse groeiplaatsen – ook groeiplaatsen onder verharding. Beide oplossingen worden besproken en toegelicht. 

Het programma is als volgt:

13:00 – 14:00

12:50 – 13:00 inloop

13:00-13:30 start presentatie door Fien Dekker en Jarno van Veelen

13:30  tijd voor vragen

MELD JE HIER AAN:

Zoeken