Onderzoek infiltratiecapaciteit

Kwantificering van de impact van onze groene parkeerplaatsen

De missie van Park Positive is om de natuurlijke cyclus van regenwater weer terug te brengen in de stad. Hierbij fungeren de groene parkeerplaatsen als lokale infiltratiezones voor regenwater en willen we een zo groot mogelijke bui laten afstromen op de parkeervakken. Om dit doel te bereiken is het essentieel om zo nauwkeurig mogelijk de infiltratiecapaciteit te meten op verschillende locaties met verschillende omgevingsfactoren. Zo weten we precies welk oppervlak je kunt infiltreren en welke omvang bui er geïnfiltreerd kan worden.

Park Positive doet nauwkeurig onderzoek door middel van full-scale infiltratietesten op diverse locaties, met verschillende omgevingsfactoren zoals grondwaterstand en grondslag. De uitkomsten zijn onder andere gebruikt voor de Park Positive Tool, waarmee de impact van groen parkeren op stedelijke schaal inzichtelijk wordt gemaakt.

Onderzoek door infiltratietesten

Bij de infiltratietesten onderscheidt Park Positive 3 categorieën ondergrond:

  • Goed doorlatende bodem met lage grondwaterstand, meer dan 150 cm onder maaiveld.
  • Gemiddeld doorlatende bodem met een grondwaterstand tussen 70 en 150 cm. Veelal bodems in klei- en veengebied die zijn opgehoogd met zand of in een zandcunet liggen met een drainage systeem. 
  • Slecht doorlatende bodem, op klei of veen zonder drainage en met een grondwaterstand hoger dan 70 cm onder maaiveld.

Door deze indeling is het mogelijk om aan de hand van de ondergrond een voorspelling te doen over de te verwachten infiltratiecapaciteit. Zelf de impact voor een project berekenen aan de hand van deze categorieën? neem contact op we helpen je graag verder.

Park Positive infiltratietesten infiltratieonderzoek waterinfiltratie

VOORBEELD VIDEO

Meting infiltratiecapaciteit

In de video is te zien dat we het proefvak onder water zetten tot 7 cm. Zakt het water weg, dan herhalen we dit, net zo lang tot een heel uur is volgemaakt. Zo meten we de exacte infiltratiecapaciteit in één uur en niet alleen de infiltratiesnelheid van de bovenste laag.

Uit de metingen blijkt dat aan het begin van de testen de toplaag de infiltratiesnelheid bepaalt. In de meeste gevallen is de snelheid aan het begin hoger. Dan is er nog voldoende ruimte in de ondergrond waar het water heen kan stromen.

Naarmate de test vordert, worden andere factoren van belang. De bodem raakt namelijk meer verzadigd. De beschikbare berging in de bodem bepaalt hoe snel dit gebeurt. De bodemsoort en de hoeveelheid vocht die al in de bodem aanwezig is, zijn hierbij van groot belang.

Park Positive infiltratietesten infiltratieonderzoek waterinfiltratie
Park Positive infiltratietesten infiltratieonderzoek waterinfiltratie

De resultaten

Voor iedere ondergrondcategorie is op bovenstaande manier een gemiddelde infiltratiecapaciteit berekend. Zo hebben we voor de categorie goed een gemiddelde in een uur gemeten van 500mm/h. Voor gemiddeld was dit 400 mm/h en voor slecht 200mm/h. Deze resultaten dienen als indicatie voor de impact en kunnen niet zonder onze goedkeuring gebruikt worden in een ontwerp. Op basis van deze uitkomsten is het mogelijk om de infiltratiecapaciteit voor nieuwe locaties door te rekenen.

In de toekomst blijven we tests op verschillende locaties uitvoeren, om zo steeds nauwkeuriger de infiltratiecapaciteit van iedere categorie te kunnen bepalen. Op deze manier kan meer inzicht worden verkregen in de invloed van veranderlijke condities zoals het bodemvochtgehalte en de kwaliteit van de grasgroei. Ook het effect van de veroudering van het systeem kan nader onderzocht worden.

Meer informatie over onze infiltratietesten? Neem contact op met Fien 

Fien Dekker founder van Rain(a)Way en Park Positive

Fien Dekker
Founder van Rain(a)Way & Park Positive

0641407246
fien@rainaway.nl

 

Zoeken