GROEN PARKEREN

spotlight

Geeft regenwater een plek door waterberging

Optimaal groen parkeren voor een leefbare toekomstbestendige stad waarbij groen toegankelijk moet zijn voor iedereen. Duurzame grastegels met de juiste fundering voor een gezonde bodem en waterberging. Zo kan regenwater weer in de natuurlijke bodem infiltreren en geborgen worden tijdens pieken. Het groen kan lange periodes van droogte overbruggen en geeft een verkoelend effect. Dat is een leefbare stad!