Zoeterwoude – Ambachtsherenweg

In Zoeterwoude pakken ze het op de Ambachtsherenweg integraal aan. De groene parkeervakken met waterberging grenzen aan de groeiplaatsen van bomen en plantvakken. Het regenwater komt via een infiltratie kolk in de waterbergende laag onder de groene parkeervakken het substraat kan het water opnemen uit de waterbuffer. Al het regenwater eerst naar het groen. Zo komt het regenwater ten goede van het gras, de plantvakken en de bomen. De Ambachtsherenweg kan in de parkeervakken al het verhard oppervlak afkoppelen!

Waterberging: De groene parkeervakken hebben een waterberginscapciteit van 50mm. Het regen- water gaat via een infiltratie kolk naar de buffer on de parkeerplaatsen. Pas na een bui van 50 mm zal het regenwater in het riool terecht komen als deze overbelast is er nog ruimte voor water op straat om waterschade te voorkomen. Of te wel de Ambachtsherenweg is klimaat adaptief!

Opbouw:

Flood Bold tegel + RA positve Grassubstrate
35 cm RA Positive Green.
20 cm RA Postive Blue

Realisatie:
2020 – november

Download complete klimaatscan Zoeterwoude

Zoeken