Enschede – Rabobank

Park Positive en Donker Groep vergroenen het terrein van Rabobank Enschede. 

Het vergroenen van deze Rabobank begon met een klimaatscan. Door het terrein te scannen kon in kaart worden gebracht op welk gebieden binnen de verschillende klimaatthema’s er nog veel winst te behalen viel. De uitkomst van deze klimaatscan toonde aan dat er nog potentie lag op de thema’s; biodiversiteit, hittestress, vergroening en waterberging.

Met deze thema’s is Annemarijne van der Meulen, tuin- en landschapsontwerper bij Donker Design, aan de slag gegaan voor een nieuw ontwerp. Bijna alle verharding is vervangen, niet alleen de groene parkeerplaatsen, maar ook de looppaden zijn voorzien van de Gradiënt grastegels. Annemarijne heeft gekozen voor de Gradiënt grastegel vanwege de combinatie van open en meer gesloten stenen waardoor er voldoende ruimte is voor regenwater om in de grond te infiltreren en de looppaden zijn comfortabel te belopen.

In het ontwerp is goed gekeken naar de afwatering van regenwater. Hiervoor worden de groene parkeerplaatsen en de plantvakken volledig gebruikt. Op het gehele terrein is nog maar één kolkaansluiting terug te vinden. Volgens de berekeningen is het zelfs mogelijk om het volledige parkeerdek af te koppelen en af te laten stromen naar het terrein.   

 

Duurzaamheid was een belangrijk thema in dit project. Hier is naar gekeken op diverse punten. De Gradient grastegels zijn gemaakt van Reduton®, een cementloos beton met een extreem lage co2-uitstoot een lage MKI-score en 100% recyclebaar. Onder de bestrating is het voedingssubstraat aangebracht, voor een prettig bodemleven klimaat en ruimte voor een gezonde wortelgroei. Dit substraat wordt produceerd door BVB Landscaping en Donker Substrates en is een onmisbaar onderdeel voor een vitale, groene omgeving.

De beplanting is opgebouwd uit kruiden, vaste planten, hagen, solitaire heesters en bomen. Hierdoor is er voor mens en dier jaarrond een aantrekkelijke tuin. Bloei van vroege voorjaar tot late najaar, plekken voor dieren om veilig uit te rusten en vruchten in het najaar om van te snoepen, voor mens en dier! Hierbij is Donker Design uitgegaan van de ecologische adviezen uit het quickscan rapport van NLadviseurs.

Wij zijn erg trots op dit mooie project! Het vernieuwde terrein biedt volop vergroening en een algeheel prettige werk omgeving. Dit project laat goed zien hoe natuur in stedelijk gebied hand in hand samen kan gaan. Op deze manier creëren we samen een steeds betere leefomgeving voor mens en dier.

Witte Bloem Park Positive
parkeerplaatsen
25

vergroend

Regendruppel Park Positive
kuub
21

waterberging

Zo min mogelijk regenwater naar het riool! Dat is onze missie, zodat we al het regenwater kunnen benutten om onze stad te vergroenen. Hoe meer water we vast houden op de plek waar het valt, hoe beter we voorbereid zijn op een veranderend klimaat. 

Miljoen regendruppels gered van het riool
428

*Op basis van 95% van jaarlijkse neerslag van 900 mm 1 Liter = 20.000 regendruppels  

groen parkeren Rabobank Enschede

PROJECTDETAILS

Projectomvang: 1100 m2

Aanleg datum: december 2023

Opdrachtgever: Donker Groep Hengelo

Bestrating: Gradiënt

Fundering: 20 cm RA Positive Green

Doel: Vergroening en infiltratiezone

PROJECT FOTO'S

Vragen over dit project?

Neem contact op met Fien! 

Fien Dekker founder van Rain(a)Way en Park Positive

Fien Dekker
Founder & designer

0641407246
fien@rainaway.nl

 

Zoeken