Kennisevent Park Positive banner

GROEN PARKEREN

Kennisevent 23 november

Park Positive infiltratietesten infiltratieonderzoek waterinfiltratie

Innovaties in substraat en groen parkeren – 23 november 2023

Op donderdag 23 november organiseert Park Positive samen met BVB Landscaping een kennissessie over groenparkeren en het belang van substraat hierin. Tussen 12.00 en 14.30 praten de organisaties je helemaal bij over de nieuwste innovaties op het gebied van groenparkeren.

Groene parkeerplaatsen vormen een uitstekende klimaatadaptieve maatregel in gemeenten. Ze leveren een bijdrage aan vergroening van een gemeente en aan de oplossing van wateroverlast door piekbuien en hittestress en droogte door warme zomers. Nu er steeds meer aandacht voor groenparkeren is, komt er steeds meer innovatie en kennis op de markt.

BVB Landscaping en Park Positive houden zich al jaren bezig met groenparkeren. De samenstelling van het substraat is immers een belangrijk criterium voor het succes van een groene parkeerplaats. Bij de realisatie van een groen blijvende parkeerplaats is zowel het type funderingssubstraat als het inveegsubstraat van belang. Het vermogen om veel regenwater te kunnen infiltreren en bergen is essentieel en is vaak maatwerk. Deze samenwerking tussen de twee organisaties heeft veel kennis opgeleverd. 

Op donderdag 23 november delen BVB Landscaping en Park Positive graag hun best practices. De resultaten van de meest recente infiltratieonderzoeken van Park Positive worden gepresenteerd, evenals de resultaten van het onderzoek van BVB Landscaping naar verbeterde substraten. Ook de meest recente innovatie, de Park Positive Impact tool, komt aan bod. Hiermee is een exacte berekening te maken van de impact van vergroening van parkeerplaatsen in een specifieke gemeente.

Kortom, een middag vol innovatie en inspiratie voor een impactvol klimaatadaptatiebeleid! Tijdens het interactieve deel is er voldoende ruimte om in te gaan op vragen en uitdagingen binnen uw gemeente of project. De sessie wordt voorafgegaan door een lunch. Het programma is als volgt:

  • 12.00 Inloop met lunch
  • 12.30 Presentatie innovaties groenparkeren, interactief
  • 14.00 Rondleiding substraatproductielocatie BVB Landscaping / Kekkilä-BVB 

Sprekers: Vincent Kok van BVB Landscaping en Fien Dekker (Rain(a)Way & Park Positive)

Locatie: Kekkilä-BVB, Californischeweg 10-B, Grubbenvorst

Aanmelden? Vul het formulier hieronder in!

Logo BvB Landscaping Partner Park Positive

MELD JE HIER AAN:

Zoeken