Infiltratietesten

In april en mei was het dan eindelijk zo ver! Bij The Green Village in Delft worden de Park Positive parkeerplaatsen regelmatig getest. Nu zijn de parkeerplaatsen ook in echte praktijksituaties op de infiltratiecapaciteit getest.

Om de infiltratiecapaciteit te testen hebben wij gebruik gemaakt van de ‘full-scale infiltratieproef’ dit is de methode die het dichtst bij een echte extreme regenbui komt, hierdoor zijn de resultaten zo betrouwbaar mogelijk. Alles wat voor zo’n test nodig is zijn; zandzakken om een parkeervak af te zetten en een tank met water om de parkeerplaats onder water te zetten. Vervolgens meten de sensoren precies hoelang het duurt om het water te infiltreren.

Om een zo goed mogelijk beeld te krijgen van de infiltratiecapaciteit zijn uiteenlopende locaties uitgezocht voor onze metingen. Van de Limburgse zandgronden in Horst aan de Maas tot de natte polder in Zoeterwoude en de kleigrond in Zwijndrecht. Deze locaties verschillen van recent opgeleverd tot al twee jaar lang dagelijks in gebruik.

Allereerst was de test in Horst aan de Maas een groot succes, de Limburgse zandgronden en de lage grondwaterstanden bieden de ideale omstandigheden voor een grote infiltratiecapaciteit. In Horst kan elke regenbui worden geïnfiltreerd en nog veel meer. Zelfs dat er de dag voor de test nog 20 mm regen was gevallen en de parkeerplaats al twee jaar lang dagelijks gebuikt wordt leek nauwelijks van invloed.

Naast tests op onze eigen parkeerplaatsen hebben we ook nog een test uitgevoerd op een gewone grasondergrond, deze vond plaats in de gemeente Peel & Maas in Limburg. Op deze plek worden binnenkort nieuwe Park Positive parkeerplaatsen aangelegd, waarna wij weer terug zullen komen om opnieuw te testen. Op deze manier kunnen wij zo goed mogelijk bepalen wat de verbetering in infiltratiecapaciteit is die het systeem kan bewerkstelligen.

Wat misschien nog wel veel optimistischer stemt zijn de resultaten van de infiltratietest in Zwijndrecht, doorgaans wordt er met enige scepsis gekeken naar infiltratie in kleigebieden, deze test liet het tegendeel zien. Op bouwlocaties op kleibodems wordt er doorgaans eerst opgehoogd met zand voordat het nieuwe wegdek wordt aangelegd, alles wat er dan nog nodig is, is een mogelijkheid voor regenwater om dit ophoogzand te bereiken en je blijkt tot wel 300 millimeter in een uur tijd te kunnen infiltreren!

Echter bleken de omstandigheden niet overal ideaal te zijn voor een optimaal testresultaat, op de pas opgeleverde locatie in Zoeterwoude was door bouwwerkzaamheden allerlei vervuiling op de parkeerplaats terecht gekomen, hierdoor viel de infiltratiecapaciteit op deze locatie een beetje tegen. Echter geloven wij dat deze nog veel beter kan worden en komen wij over een aantal weken, als de vervuiling is verdwenen en het gras heeft kunnen groeien weer terug voor nieuwe tests.

Neem contact op met Fien 

Fien Dekker founder van Rain(a)Way en Park Positive

Fien Dekker
Founder van Rain(a)Way & Park Positive

0641407246
fien@rainaway.nl

 

Zoeken