GROEN PARKEREN

Kennisevent 24 november

Groen parkeren heeft vaak nog een slecht imago… Kom naar het kennisevent 24 november dan laten wij zien hoe het ook kan!

Groen parkeren heeft vaak nog een slecht imago: dat het niet groen wordt of niet infiltreert. Onterecht vinden wij van Park Positive! Als je aandacht besteed aan de juiste fundering, bestrating en grassoorten blijven groene parkeerplaatsen langdurig groen. Een groene parkeerplaats is bestrating wat samenwerkt met de natuur en geeft de ruimte aan…regenwater. Wist je dat 10% van de openbare ruimte een parkeerplaats is? Dat zijn een heleboel meters die wij, Park Positive, willen gebruiken om regenwater terug naar de bodem te brengen, gewoon waar het valt.

Afgelopen jaar hebben wij op The GreenVillage op de TU Delft onderzoek gedaan naar de waterbergings en infiltratiecapaciteit van de Park Positive groene parkeerplaatsen. Dit heeft interessante resultaten opgeleverd en dit heeft ons alleen maar meer overtuigd om groene parkeerplaatsen in zetten voor een klimaatbestendige stad. Wij staan te poppelen om deze uitkomsten en kennis te delen! 

De resultaten delen we tijdens een het kennisevent op de TU Delft 24 november tussen 9.30u en 11.45u. Kom je ook?

Het programma is als volgt:

09:30 Ontvangst bij TU Delft – Co-Creation Centre van the Green Village. 
10:00: Presentatie Park Positive
11:00 Lopen naar de waterstraat voor infiltratie testen – proeftuin WaterStraat 
11:45 Primeur van Park Positive x Sweco. MOR- The Green Village

Zoeken