GROEN PARKEREN

Elke straat klimaat-adaptief, geen druppel naar het riool

VISIE / OVER ONS

RAIN(A)WAY
EN PARK POSITIVE

De missie van Park Positive is elke straat klimaatadaptief, geen druppel naar het riool. Dit doen wij doormiddel van groen parkeer totaaloplossingen. Dit is niet zomaar groen parkeren, een integrale oplossing; waterberging, water vasthouden, biodiversiteit en een gezonde bodem. Met het totaal systeem van Park Positive wordt de parkeerplaats een microbiotoop die elke straat klimaatadaptief maakt. Zo zet je elke druppel in voor een klimaatbestendige stad.

Stel je eens voor elke straat met parkeerplaatsen als groene linten door de stad , die waterbufferen en planten voorzien van water.

Park Positive is ontstaan vanuit Rain(a)Way.

Rain(a)Way is in 2014 gestart door Fien Dekker. Dit begon met een klimaatadapatieve tegel die regen- water inzet als een kwaliteit in plaats van een probleem. Fien heeft zich verder ontwikkeld als een klimaatadapatie expert als ontwerper en productontwikkelaar. Vanuit haar fascinatie voor de openbare ruimte en klimaatadaptatie is wat begon met een tegel door- ontwikkeld tot een totaal systeem, met fundering voor waterberging en groen. En zo is Park Positive geborgen. Het ontwikkelen van robuuste integrale systemen dat is onze fascinatie. De combinatie van de kennis van klimaatadaptatie en productontwikkeling is een succesformule. Met aandacht blijven wij nieuwe tegels, funderingssubstraten en mengsels ontwikkelen. Wie toekomstbestendig wil zijn moet blijven innoveren.

Ons Team:

Fien Dekker
Founder & Klimaatadaptatie expert
fien@rainaway.nl

Arno van Herwijnen
Advies & sales manager
arno@rainaway.nl

Martin Buil
Architect
martin@rainaway.nl

Park Positive – Onze manier van werken.

 

1. De klimaatopgave

Elk project is uniek, wanneer is een project klimaatadaptief? Wij starten altijd met de klimaatopgave. Is de klimaatopgave voor het gebied helder? Is er een groot risico op wateroverlast en schade, of is droogte juist de uitdaging? Is dit nog niet in kaart gebracht? In een klimaatscan laten wij zien wat de klimaatopgave is en hoe we deze kunnen oplossen.

2. De situatie

Eerst kijken we naar de situatie, hoe liggen de parkeervakken gesitueerd. Liggen de parkeervakken nabij bomen of groen. Zijn er mee koppelkansen voor waterberging of het tegen gaan van droogte stress. Wij zoeken altijd naar zichtbare en robuuste oplossing.

3. De opbouw

Dan kijken we welke opbouw het beste past bij de situatie, met of zonder waterberging en welke laagdikte. Hoe gaan we vervolgens met het regenwater om? Laten we het infiltreren of werken we met een infiltratiekolk. We gaan voor de meest robuuste en impactvolle situatie.

4. Het resultaat is een klimaatadaptieve straat

Productontwikkeling doen wij niet alleen. Met onze waardevolle partners gaan we voor het hoogst haalbare. De meeste impact wat betreft klimaatadaptatie, de hoogste kwaliteit én zo duurzaam mogelijk geproduceerd

BVB – Landscaping / DSV graszaden / vd Bosch Beton /  Godelmann / De Hamer beton

Zoeken